Goed Doel

Ypres Nightrun Cats Edition

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving.

Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.

 

Zelfmoordlijn 1813

 

De Zelfmoordlijn 1813 is een erkende nooddienst voor iedereen die aan zelfdoding denkt of er in zijn of haar omgeving mee confronteerd wordt. Via telefoon, chat of email kun je er gratis en anoniem terecht voor een hulpverlenend of ondersteunend gesprek.

 

Vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zorgen voor de continue bemanning van de Zelfmoordlijn 1813.

 

Preventie 2.0

 

Preventie 2.0 past de principes van suïcidepreventie en crisishulpverlening van de Zelfmoordlijn toe op sociale media en andere vormen van online communicatie. Het omvat verschillende initiatieven op het internet en de sociale media, met als doel de drempel naar hulpverlening te verlagen, en preventief in te grijpen bij het vaststellen van onrustwekkende boodschappen inzake zelfdoding.

 

ASPHA

 

ASPHA (Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners) wil huisartsen en andere hulpverleners uit de eerste lijn ondersteunen via telefoon en e-mail bij het begeleiden van suïcidale patiënten, hun omgeving en nabestaanden. De laagdrempelige advieslijn is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 21 uur, en via email bereikbaar op info@aspha.be.

 

Vormingsdienst

 

Deskundigheidsbevordering behoort tot één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. De Vormingsdienst van het CPZ ontwikkelt, organiseert en begeleidt vormende activiteiten op gebied van de preventie van zelfdoding. Zo worden mensen ondersteund om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

 

De Vormingsdienst biedt een ruime waaier vormende activiteiten aan en doet dit vanuit de expertise die het CPZ in haar 35 jaar bestaan heeft opgebouwd.

 

Studiedienst

 

De Studiedienst van het CPZ wil kennis over suïcidepreventie, in het bijzonder met betrekking tot laagdrempelige tele-zorg en crisisoverbrugging; verzamelen, verwerken en toegankelijk maken voor het brede publiek. Hiervoor volgt en bestudeert de studiedienst systematisch feiten, cijfers, inzichten en voorbeelden over en van suïcidepreventie. Met het opvolgen van eigen gegevens en ervaringen van de Zelfmoordlijn wil het CPZ ook zelf een bijdrage leveren aan onderzoek naar suïcide en de preventie ervan. Het CPZ wil met haar multidisciplinaire team steeds een brug slaan tussen theorie en praktijk en vormt met deze unieke positie een aanspreekpunt voor het werkveld en het brede publiek.

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werd door de Vlaamse overheid erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg en werkt mee aan het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Daarnaast ontvangt het CPZ middelen van de Brusselse Gemeenschapscommissie. Het CPZ maakt ook deel uit van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, samen met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

 

Om haar activiteiten verder uit te breiden, is het CPZ continu op zoek naar extra middelen. Uw gift is dan ook steeds welkom. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info: www.preventiezelfdoding.be/steun

© Copyright 2018. All Rights Reserved